Bridgeclub de Honneur

De bridgeclub is ook aanwezig bij de Sportmarkt in de Nationale Sportweek. Zij hebben ook een uitdagende challenge tijdens de sportmarkt. Kom gerust even langs om te kijken wat het spel inhoudt.

Aanbod: Op onze bridgeclub kan op 4 dagen per week worden gebridged. We spelen diverse competities in meerdere ‘lijnen’; deze lijnen worden ingedeeld a.d.h.v. het speelniveau van de bridger. Zowel de absolute beginner als de ervaren bridger kan bij ons terecht. Men hoeft geen lid van de club te zijn om mee te kunnen doen: iedereen kan meespelen echter indien men zonder eigen bridgepartner komt is het aan te bevelen dat 1 dag vooraf te melden zodat we in de gelegenheid zijn een gelegenheids-bridgepartner te vinden. Er zijn nog meer zaken waarin we accommoderen: deze zijn uitgebreid beschreven op onze website: www.bcdehonneur.nl

Speelmomenten (‘trainingstijden’):

De bridgeclub kent 4 ‘speelmomenten’: 

Maandagavond 19:30 tot 22:45
Dinsdagmiddag 13:30 tot 16.45
Woensdagavond 19:30 tot 22:45
Donderdagmiddag 13:30 tot 16:45

Doelgroep: Jong en oud bridged bij ons echter de praktijk leert helaas dat bridge een denksport is die de 55-plusser het meest aanspreekt.