Sportservice Doetinchem

Sportservice Doetinchem coördineert en stimuleert diverse sportstimuleringsprojecten en ondersteunt verenigingen en individuele sporters. Door de inzet van buurtsportcoaches voeren zij het sportbeleid uit van de gemeente Doetinchem. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden zoveel mogelijk verbindingen gelegd met maatschappelijke partners uit het onderwijs, welzijn, buurt en zorg. Sport en bewegen wordt als doel en middel ingezet om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren onder de inwoners van de gemeente Doetinchem.

De Nationale Sportweek

Één van de taken die Sportservice uitvoert is de organisatie van de Nationale Sportweek. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met sportverenigingen en andere sportaanbieders. Daarnaast wordt er aanbod opgezet voor diverse doelgroepen, met als doel om mensen structureel in beweging te brengen. Het liefst bij één van de sportverenigingen die de gemeente Doetinchem rijk is.

Bezoek onze website