Jongeren op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een aanpak om overgewicht onder kinderen en jongeren tegen te gaan. Gemiddeld heeft 14% van de kinderen in de gemeente Doetinchem overgewicht. Dat is één op de zeven kinderen. Met de JOGG-aanpak zetten vele organisaties zich in om op een leuke en speelse wijze een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren.

Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit tijdens het hele leven de normaalste zaak van de wereld. Samen met onze partners en supporters streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Wilt u weten wat u of uw organisatie kan betekenen voor JOGG Doetinchem? Neem dan contact op met JOGG-regisseur

Yolanda Jansen      06-14 42 10 26        y.jansen@sportservicedoetinchem.nl