CooL interventie

Coaching op Leefstijl (CooL) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Deelnemers worden begeleid in het verbeteren van hun leefstijl.

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Deelname aan CooL wordt volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het programma, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het eigen risico van deelnemers wordt niet aangesproken. De verwijzing loopt altijd via de huisarts.

Programma
Het programma beslaat in totaal 24 maanden en bestaat uit een basisprogramma gevolgd door een onderhoudsprogramma. Beide delen van het programma bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.

Het CooL-programma biedt advies en begeleiding bij gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Al deze thema’s hebben een gelijk gewicht, het is de deelnemer die bepaalt op welk vlak acties worden geformuleerd en welke prioriteit de verschillende thema’s hebben bij het nastreven van zijn/haar gestelde doelen.

Buurtsportcoach en tevens beweegmakelaar Lydia van Kleef van Sportbedrijf Doetinchem speelt in samenwerking met de leefstijlcoach een rol in het vinden van een geschikte beweegactiviteit en meer bewegen in het dagelijks leven.

Wilt u graag meer informatie over het CooL programma binnen de gemeente Doetinchem? Neem dan contact op met Lydia van Kleef via l.vankleef@sportservicedoetinchem.nl of via 06-39 644 494.

CooL in de basisverzekering
Deelname aan CooL wordt sinds januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. CooL richt zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisartsenpraktijk. Vraag ernaar bij uw huisartsenpraktijk of neem contact op met Lydia van Kleef via bovenstaande contactgegevens.