Schoolinitiatief

Schoolinitiatief van het jaar

Genomineerden schoolinitiatief

VeVa Mud Run – Graafschap College
De VeVA Mud Run is dit voor het eerst georganiseerd voor én door studenten van het Graafschap College. Samen bouwden studenten de hindernissen voor de run voor 6 kilometer. Studenten en familieleden in beweging brengen was het doel. Samen de eindstreep halen, ongeacht je startniveau was hierbij het uitgangspunt. Met ruim 200 deelnemers en veel enthousiasme krijgt de VeVa Mud Run zeker een vervolg.

Naschools sporten – SO Isselborgh
Niet alle sporters met een beperking kunnen direct terecht bij een vereniging. Daarom biedt SO Isselborgh 10 weken naschools sporten aan voor deze leerlingen zodat ze toch kunnen bewegen. Ze zijn in november gestart met dit aanbod, waarvoor direct 11 kinderen zich hebben aangemeld. Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met diverse sporten.

Sportweek – OBS de Mozaïek
OBS de Mozaïek heeft afgelopen jaar één week geheel in het teken gezet van sport en bewegen. De leerlingen maakten kennis met nieuwe sporten door middel van clinics van verenigingen, renden de Daily Mile en er waren diverse pauzesport activiteiten. Ook andere vakken stonden in het teken van sport. Zo was er aandacht voor de geschiedenis van sport, bedachten de leerlingen zelf nieuwe sporten en werden er heuse medailles geknutseld.