Kennismaking raadsleden

  • Tijd: 10:00 uur - 13:00 uur
  • Voor wie: Gemeenteraadsleden en fractieleden

Eind vorig jaar is de Sportraad gemeente Doetinchem opgericht. De Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sportbeleid binnen de gemeente Doetinchem. Inhoudelijk heeft de Sportraad als doel om de sportinfrastructuur te versterken en de sportdeelname te verhogen.

Om een kennismaking met de Sportraad en de gemeenteraad te faciliteren nodigt de sportraad de raadsleden uit voor een rondleiding op Sportpark Zuid. De Sportraad wil in het kader van ‘Ik neem je mee’ (thema van de Nationale Sportweek) de raadsleden meenemen naar verschillende projecten die in ontwikkeling zijn bij de sportaanbieders. Tevens wordt er op een informele manier kennisgemaakt tussen de diverse aanwezigen.

Aanmelden?

Aanmelden voor dit evenement is niet mogelijk.