Reglement

Categorieën

Tijdens de sportverkiezing wordt er in de volgende categorieën gestreden om sporter of initiatief van het jaar, te weten:

 1. Sportman van het jaar 2019
 2. Sportvrouw van het jaar 2019
 3. Sporttalent van het jaar 2019
 4. Sportploeg van het jaar 2019
 5. Sporter met een beperking van het jaar 2019
 6. Vrijwilliger van het jaar 2019
 7. Beste sportstimuleringsinitiatief van het jaar 2019
 8. Beste schoolinitiatief van het jaar 2019

De vakjury kan bepalen tijdens deze avond een award uit te reiken aan een sporter of sportster die zich heeft bewezen binnen de Nederlandse sport en woonachtig en/of sportief actief is geweest binnen de gemeente Doetinchem.

Aanmelden kandidaten voor nominatie

Door middel van het aanschrijven van sportverenigingen en – organisaties binnen de gemeente Doetinchem, door middel van de plaatselijke pers en door middel van ter beschikking staande communicatiemiddelen, worden de sportverenigingen- en organisaties én de inwoners van de gemeente Doetinchem in de gelegenheid gesteld kandidaten voor te dragen voor de nominatie van de Doetinchemse Sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent, sportvrijwilliger, sporter met een beperking, het beste sportstimuleringsinitiatief en het beste schoolinitiatief.

Nomineren

Een vakjury nomineert uiterlijk 6 weken voor de datum van de sportverkiezingen een 3-tal genomineerden in elke categorie. De nominaties zullen via de krant en internet bekend gemaakt worden. De beslissing van de vakjury is bindend.

Criteria voor genomineerden

 1. Voor alle categorieën geldt dat de prestatie geleverd dient te zijn van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019.
 2. De te nomineren sporter dienen hun tak van sport te beoefenen onder auspiciën van een bij het NOC*NSF aangesloten/erkende sportbond of sportorganisatie, dan wel onder auspiciën van een andere landelijke erkende bond of organisatie.
 3. De genomineerde moet in het jaar waarin de te beoordelen prestatie(s) geleverd (is) zijn, minimaal zes maanden woonachtig zijn (geweest) in de gemeente Doetinchem. Óf moet minimaal zes maanden lid zijn geweest van een sportvereniging welke statutair in de gemeente Doetinchem is gevestigd.
 4. De genomineerden voor de titel sportman/sportvrouw van het jaar zijn 18 jaar of ouder.
 5. De genomineerde sportploegen dienen hun sportieve activiteiten te verrichten onder auspiciën van een sportvereniging of een sportorganisatie binnen de gemeente Doetinchem. Leden van genomineerde teams behoeven niet woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen. De sportploeg bestaat uit minimaal 2 personen.
 6. De genomineerden voor de titel sporttalent dienen de prestatie in de leeftijd jonger dan 18 jaar te hebben neergezet.
 7. Mededinging naar de Doetinchemse sportvrijwilliger van het jaar staat alleen open voor de vrijwilligersactiviteiten met betrekking tot de sport al of niet in georganiseerd verband binnen de gemeente Doetinchem. Mededinging staat niet open voor de Doetinchemse sportvrijwilliger van het jaar gedurende 2 opeenvolgende jaren gerekend vanaf het jaar van de verkiezing.
 8. De genomineerde voor de titel sporter met een beperking zijn 12 jaar of ouder. In deze categorie kan ook een (G)- sportploeg worden genomineerd.
 9. De prestatie is behaald tijdens:
 • Clubkampioenschappen
 • Stadskampioenschappen
 • Regionale kampioenschappen
 • Provinciale kampioenschappen
 • Nederlandse kampioenschappen
 • Europese kampioenschappen
 • Wereldkampioenschappen
 • Deelnemer en/of Medaillewinnaar Olympische Spelen
 • Deelnemer en/of Medaillewinnaar Paralympische Spelen

10. De nominatie sportstimuleringsprijs van het jaar is voor een sportvereniging of stichting die een bepaald sportevenement/sportactiviteit/sportproject organiseert ter bevordering van sportstimulering.

11. Het beste schoolinitiatief ter bevordering van sport en bewegen betreft een school uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs of het Hoger Beroepsonderwijs gevestigd in de gemeente Doetinchem.

De verkiezingen

Na het bekend maken van de genomineerden, kan er gestemd worden door de verenigingen uit de gemeente Doetinchem en de vakjury. Daarnaast mogen scholen uit de gemeente Doetinchem een stem uitbrengen op het schoolinitiatief. Deze stemmen bepalen de uiteindelijke winnaar. Bij een gelijke stand zal de stem van de vakjury bepalend zijn.