Een blessure, wat moet je doen?

  • Wanneer:19 september 2018
  • Tijd: 19:00 - 21:30 uur

Binnen de sportverenigingen zijn er veel vrijwilligers actief, die zich inzetten binnen de verschillende afdelingen van uw club. Deze vrijwilligers doen dit vanuit hun eigen visie en kunde, zonder vaak een specifieke opleiding te hebben gevolgd. Trainers en coaches zijn vaak wel gekwalificeerd en weten deskundige training te verzorgen.

Vaak worden deze trainers en coaches ondersteund of wordt het gekwalificeerde kader met name ingezet bij de hogere teams, waar de jongere teams begeleid worden door enthousiaste leden en ouders.

Binnen de sport komt het echter regelmatig voor dat er tijdens de sportbeoefening een blessure ontstaat. Wat moet je dan doen als trainer/coach en wat juist niet? Om de basisvaardigheden voor de eerste hulp bij te brengen organiseren wij een themabijeenkomst gericht op eerste hulp bij sportblessures.

In één avond gaat een medisch professional met u aan de slag om de eerste do’s and dont’s bij sportblessures met u te behandelen. Deze avond heeft als doel dat alle trainers en coaches durven te handelen wanneer een blessure zich voordoet en dat de juiste stappen doorlopen worden.

Voor wie?

De themabijeenkomst is bedoeld voor trainers, coaches en overige vrijwilligers binnen de verenigingen, die te maken kunnen krijgen met sportongevallen tijdens het beoefenen van de sport. Deze trainers, coaches of vrijwilligers zijn actief binnen een sportvereniging uit Doetinchem, Gaanderen en Wehl.

Datum, tijd en locatie

De themabijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 19 september van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. U bent allen welkom bij DZC’68, Sportweg 6. De inloop vindt plaats vanaf 18.45 uur.

Aanmelden?

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier. Indien u met meerdere mensen van uw vereniging aanwezig bent, verzoeken wij u allen een apart inschrijfformulier in te vullen. Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 12 september. Er zijn geen kosten verbonden aan deze themabijeenkomst.